logo large2

Ideer

Skriv et forslag

Det er ingen hemmelighed at klubben har kapacitet til at rumme flere medlemmer. Derfor. Kom med dine ideer til hvordan vi får synliggjort klubben og får flere medlemmer.

Bo Madsen.
13-02-18, 10:26
Jeg forslår at vi/jeg kontakter idrætslærerne på skolerne i Assens, med henblik på at invitere de store klasser ned i vores lokaler til en intro dag, hvor vi arrangerer forskellige turneringer for dem.
Madsen
12-02-18, 05:12
Vi kunne invitere skolernes ældste klasser; samt ungdomsskoler og gymnasier på besøg, og dermed i heldigste fald få nogle nye unge medlemmer.

Ideer til generelle forbedringer i klubben.

Bo Madsen.
www.bomas.dk
13-02-18, 17:08
Alle er god til noget. Har man lyst og eneri til at dele ud af sine kvalifikationer. Så log på, og gå ind på menu punktet "Din profil" og tilføj dine bud på det.
Guest
13-02-18, 15:39
Synes at klubben mangler fælles aktiviteter.
Mange af klubbens medlemmer kender ikke hinanden.
Ideen kunne være en fælles forårs/sommer bus udflugt. Det kunne være med til at styrke "klubånden".

Log ind

Her kan du efter log ind se materiale som kun er forbeholdt medlemmer. Mangler du log ind oplysninger kan du kontakte Bo. 5610@bomas.dk

Facebook